Garantien kan tegnes på biler som er maks. 6 år ved leveringsdato. Garantien tegnes for 36
måneder. Garantien opphører automatisk ved 120 000 km eller om bilen selges til en annen
bilforhandler eller via en bilmegler.


Omfattelse
Garantien omfatter de komponenter som spesifiseres nedenfor, og som ikke begrenses eller unntas i
denne garantiens øvrige vilkår.

 


Avtalen
Garantien er en avtale mellom kjøper og selger som står angitt i garantibeviset. Selgeren erstatter alle
reparasjoner i forbindelse med denne garantien under forutsetning av at NBG har gitt sin godkjenning i
egenskap av garantigiverens administrator.


Kjøretøyet
Garantien kan tegnes på biler som er maks 6 år ved leveringsdato. Garantien opphører automatisk ved
120 000 km eller om bilen selges til en annen bilforhandler, eller via en bilmegler. Første
registreringsdag gjelder for tidsbestemming. Garantien omfatter det kjøretøy, og den løpetid som er
spesifisert i det garantibeviset som sendes til kjøretøyeierens adresse.


Kjøretøyets bruksområde
Kjøretøyet skal benyttes i normal trafikk. Kjøretøy som benyttes i yrkesmessig trafikk omfattes ikke av
denne garantien.


Kjøretøyeiers ansvar
Ved misstanke om feil på kjøretøyet skal NBG umiddelbart kontaktes på telefon 63974200. Dersom
kjøretøyet presenteres med en feil som også har gitt følgeskader, erstatter garantien kun den
opprinnelige feilen. Kjøretøyeier har ansvar for å begrense skaden innen rimelighetens grenser.


Skadeinnmelding
Skade skal umiddelbart meldes inn til NBG på telefon 63974200. Ved garantireparasjon repareres
komponentene slik at de er i tilsvarende stand som rett før skaden inntraff. Det er alltid verkstedet som
utfører skadeinnmelding på www.norskbilgaranti.no under ”Skadeinnmelding”. Den dagen NBG mottar
skadeinnmelding anses å være den dagen skaden har inntruffet. Erstatning for reparasjoner som er
innmeldt senere enn 7 dager etter skadetilfellet, eller etter garantitidens utløp utbetales ikke. Dersom
en reparasjon utføres uten NBGs skriftlige godkjenning, betaler NBG ikke reparasjonskostnadene.


Service
Service og eventuelle reparasjoner skal under garantiens løpetid utføres på selgende forhandlers, eller
av dettes henviste verksted. For at garantien skal være gyldig må kjøretøyet være vedlikeholdt, og
vedlikeholdes i henhold til produsentens henvisninger under hele garantiperioden. For at en skade skal
behandles, uansett feil kreves det at alt vedlikehold skal være utført fagmessig og være dokumentert i
kjøretøyets originale servicebok, som på anmodning fra NBG skal kunne fremvises ved en eventuell
skade.


Følgende feil/komponenter inngår ikke i garantien
Øvrig elektronikk, kommunikasjonsutstyr inkl. GPS og navigasjon, lekkasje, kabler, batteri, kontakter,
dioder, displayer, lamper uansett type, slanger, rør, brente ventiler, bensin- og dieselvarmere.
Skader som er forårsaket på grunn av slitasje, rust, korrosjon, forsømmelighet, bruk i konkurransesammenheng, motortrimming, om bilen er stjålet, brann, trafikkulykker, lovbrudd, misbruk, ytre
omstendigheter, høyt oljeforbruk, følgeskader i kjølesystemet i forbindelse med koking eller lignende.
Manglende vedlikehold av bilen, f.eks. manglende oljepåfylling eller overskredet kilometergrense (ref.
instruksjonsbok).
Garantien omfatter ikke feil som skyldes normal slitasje, f.eks. komponenter som er utslitt p.g.a. alder
og bruk. Garantien gjelder heller ikke ved bruk av uoriginale deler.


Ansvar/øvrigt
I de tilfeller der kjøretøyet har gjeldende maskinskadeforsikring gjelder ikke denne garantien, men
derimot skal forsikringsselskapet kontaktes først. Omfattes feilen av våre vilkår betaler NBG
kjøretøyeierens egenandel. Garantien erstatter ikke kostnader som leiebil, taxi, hotell etc.
Garantien erstatter ikke feil vis forandring av kjøretøyets spesifikasjoner inklusive kilometerstand har
skedd, ikke heller feil av begrenset betydning samt eventuelle feil som forelå ved salgstidspunktet
uansett komponent.
Skader som omfattes av produsentens emisjonsansvar, samt av denne eller annet forlenget tilsagn på
feilende komponent erstattes ikke av denne garantien.


Beløpsgrenser
Garantien har en øvre grense på 60 000 NOK eks. mva.


Geografiske grenser
Garantien dekker kun skader som inntreffer innenfor EU/EØS, inkludert Norge og Sveits.
Garantivilkår omfatter følgende

 1. Elektronikk: Styreenheter til motorens innsprøytning og til motorens tenningssystem, samt øvrig
  motorelektronikk.
 2. Motor: Motorblokken samt dens innvendige bevegelige deler.
 3. Bakaksel: Differensialhus samt alle innvendige bevegleige deler.
 4. Styresystem: Servopumpe, tannstang, rattstang inkl. elektrisk-/manuell
  justering, styrestag og stabilisatorstag. Gjelder ikke utslitte foringer i nevnte deler. 5. Bremsesystem:,
  Hovedbremsesylindre, bremsekaliper, hjulsylinder,
  bremsekraftforsterker og bremsevæskebeholder.
 5. ABS systemet: ABS hydraulikkenhet, ABS giver og styreenheten for
  ABS-systemet.
 6. Motorelektronikk: Startmotor, dynamo og strømregulator.
 7. Girkasse: Girkassens innvendige og utvendige bevegelige deler samt
  girvelger med tilhørende styreenhet.
 8. Innsprøytningssystem: Temperaturgiver, hallgiver, atmosfæretrykkgiver,
  gløderelé, og luftmassemåler.
 9. Turbosystem: Turboaggregat, ladeluftskjøler, trykkventiler.
 10. Kompressor (bensin): Alle kompressorens indre bevegelige deler
  og trykkventiler.
 11. Drivstoffsystem: Dyser, ventiler, bensin- og dieselpumpe (både høyog lavtrykkspumper).
 12. Drivlinje: Drivaksler, mellomaksel og bakaksel.
 13. Klimaanlegg: Kupeviftemotor, kondensor, kondensorviftemotor,
  kompressor, evaporator, klimakontrollpanel og styreenhet.
 14. Airbagsystemet: Alle airbags, sensorer, kabler og kontakter til
  airbagsystemet.
 15. Elektrosystem: Elektroniske komponenter med antiskrens-/spinn system,
  vindusheiser, elektriske sidespeil, startsystem, el.motor for sentrallås, vindusviskersystem, og
  kombinasjonsinstrumenter. Unntak for fjernkontroller, inkl. mottakere og viskerblader.
 16. Avgassystem: Manifold.
 17. Clutch: Clutchen med tilhørende komponenter, svinghjul, bevegelige og
  fastmonterte deler, unntak for deler som er utslitt p.g.a. feil bruk eller normal
  slitasje.
 18. 4×4: Alle komponenter tillhørende 4×4 systemet inkl. viskosekopling og
  vinkelveksler.
 19. Kjølesystem: Varmeapparat, kjølere, termostater, varmeventiler og
  vannpumpe. Ikke skader p.g.a. overoppheting.
 20. Materialer: Forbruksmatriale i forbindelse med garantireparasjon.
 21. Veihjelp: Omfattes feilen av garantien, betaler Norsk Bilgaranti
  egenandelen for bergning til nærmeste verksted.
  Ved tillegg 4×4
  Alle komponenter tillhørende 4×4 systemet inkl. viskosekopling og vinkelveksler.
Back to top